Żywiołowa oferta

Koncepcja Halliwick- terapia może być przyjemnoscia

Woda jest środowiskiem, dostarczającym wiele radości ludziom w każdym wieku. Nauka pływania bywa emocjonująca –musimy pokonać w sobie pewne ograniczenia – uwierzyć w siebie. Oprócz świetnej zabawy, woda umożliwia ćwiczenia, których nie można wykonać na lądzie. Osiąganie nowych celów daje poczucie sukcesu i korzystnie wpływa na motywację do dalszych wysiłków.

Okazuje się, że niemal każdy z nas może spróbować swoich sił – niezależnie od posiadanej sprawności fizycznej. Koncepcję Halliwick stworzono z myślą o osobach z niepełnosprawnością ruchową.

Historia metody sięga lat 50. XX w. James McMilan, jako nauczyciel wychowania fizycznego w angielskiejszkole The Halliwick School for Girls opracował 10-punktowy program nauczania pływania dla uczniów z niepełnosprawnością. Opierając się na prawach hydrostatyki, hydrodynamiki orazmechaniki ciała odnalazł sposób na naukę stabilności i kontroli ciała w wodzie. Okazało się, że jego program daje widoczne efekty w stabilizacji głowy i tułowia oraz kontroli oddechu.

Wszystkie osoby biorące udział w zajęciach nazywane są pływakami, –określenie to podkreśla, że wszyscy w wodzie są sobie równi. Każda osoba niepełnosprawna ma swojego pływaka – asystenta. Zajęcia odbywają się najczęściej w formie grupowej, maksymalnie 6 par pływaków.

W trakcie zajęć wykonywane są ćwiczenia, mające na celu kształtowanie:

  • dobrego samopoczucia w wodzie,
  • niezależności od asystenta,
  • umiejętności właściwego oddychania,
  • kontroli rotacji ciała w różnych płaszczyznach,
  • poddawania ciała sile wyporu wody,
  • osiągnięcia równowagi bez przemieszczania się,
  • proste przemieszczanie się w wodzie.

Celem zajęć nie jest nauka stylów pływackich, lecz wspólna zabawa, radość i przyjemność. Pływacy uczą się kontrolowania własnego ciała, by osiągnąć możliwie największą samodzielność w wodzie.

Wskazania:
metoda jest stworzona dla wszystkich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby z niepełnosprawnością ruchową lub intelektualną.

Przeciwskazania:
nawracające infekcje pęcherza moczowego, nadwrażliwość na chlor, silne alergie, infekcje skórne.

Osoby z niepełnosprawnością muszą posiadać zgodę lekarza na udział w zajęciach w wodzie.