O nas

Aleksandra Sadowska-Grużdź

Fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta Integracji Sensorycznej, pedagog specjalny, nauczyciel kontraktowy. Od 2009 r.zajmuje się terapią dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

Związana jest z Zespołem Szkół Specjalnych nr 109 przy ul.Białobrzeskiej 44 w Warszawie oraz Fundacja SYNAPSIS. Współpracowała z Fundacją Akogo, gdzie uzyskała doświadczenie w pracy z osobami pozostającymi w minimalnym stanie świadomości.

Praca w domu opieki społecznej w Wielkiej Brytanii umożliwiłajej zapoznanie się ze standardami opieki i terapii osób z niepełnosprawnością, także poza granicami naszego kraju.

Uczestniczka licznych kursów, szkoleń, staży:

– Kurs NDT-Bobath
– Kurs podstawowy PNF
– Kursy Terapii Integracji Sensorycznej I i II stopnia
– Kurs podstawowy koncepcji Halliwick
– Szkolenia w zakresie Nauczania Kierowanego – Metoda Peto Kinesiology taping
– Kurs masażu klasycznego
– Szkolenia w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej
– Staż w szkole dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową Dame Hanah Rogers – School, Wielka Brytania.

Marta Rzepiejewska

Marta Rzepiejewska

Rehabilitant, pedagog specjalny, specjalista w zakresie korektywy i fizjoprofilaktyki, nauczyciel mianowany. Od 2004r. zajmuje się rehabilitacją dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Związana jest z Zespołem Szkół Specjalnych nr 109 przy ul.Białobrzeskiej 44 w Warszawie.

Uczestniczka licznych kursów i szkoleń, staży, między innymi:

– Kurs podstawowy koncepcji HalliwickTerapia Integracji Sensorycznej – kurs I stopnia
– Staż w Stowarzyszeniu Krok za Krokiem w Zamościu
– Metoda Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne
– III-stopniowe szkolenie w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej Paula Denisona
– Szkolenia z projektu Od Autyzmu do Zespołu Aspergera
– Szkolenia w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej

Katarzyna Fojcik

Katarzyna Fojcik

Rehabilitant, pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej, specjalista w zakresie korektywy i fizjoprofilaktyki, nauczyciel mianowany. Od 2006 r. zajmuje się rehabilitacją dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Związana jest z Zespołem Szkół Specjalnych nr 109 przy ul.Białobrzeskiej 44 w Warszawie.

Dzięki współpracy z Fundacją SYNAPSIS od 2008 r. uzyskała wiedzę i umiejętność pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Wieloletnie doświadczenie w zakresie masażu i terapii tkanek miękkich pozwala pomagać także dorosłym z dysfunkcjami narządu ruchu.

Uczestniczka licznych kursów i szkoleń, staży, między innymi:

– Kursy terapii Integracji Sensorycznej I i II stopnia
– Kurs terapii Czaszkowo-Krzyżowa (Craniosacral)
– Kurs podstawowy koncepcji Halliwick
– Szkolenia w zakresie Nauczania Kierowanego – Metoda Peto
– Kursy w zakresie masażu: klasycznego ( sportowy, leczniczy), Lomi Lomi Nui
– Szkolenia w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej